İLKELERİMİZ

Dürüst;
Müşterilerimizle olan ilişkilerimizde olması gerektiği gibi; her zaman samimi ve dürüst olacağız.Müşterilerimizin sorunlarını çok iyi anlayıp, en doğru çözümleri üreteceğiz.

Güvenilir;

Agrovet İlaç sadece endikasyona uygun, müşterisine kazandıracağına inandığı ürün ve tedavileri önerecek.Müşterilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte güçlü bir iş birliği bağı oluşturacağız.

Bilimsel;

Müşterilerimize söylediğimiz her söz, literatürle desteklenebilen bilimsel verileredayalı sözler olacak.

Yenilikçi;

Bilim ve bilimsel düşünceyi sistemimizin değişmez bir parçası olarak görüp, yeniliklere, innovatif farklılıklara devamlı açık olacağız. Hayvansal üretim sanayine, çalışanlarımıza ve ulusumuza sürekli yeni değerler yaratmak için çalışacağız.

İnsana Saygılı;

Herşey insanla başlar, bunu asla unutmayacağız. Agrovet ilaç bugün olduğu gibi gelecekte de; iyi bir çalışma ortamında, bireysel yeteneklerden çok ortak yeteneklerin geliştirildiği, mutlak başarının anahtarı olan takım çalışmasının özendirildiği, her çalışanına değer veren bir firma olacaktır.

Sürekli gelişen;

Sürekli gelişmeyi sadece ürünlerimizde değil kendimizi de hedefleyeceğiz.

Karlılık ve Rekabet yaratmada lider;
Rekabeti tam da olması gerektiği kulvarda; birim hayvansal ürün karlığında yapan, fayda noktasında liderliği hedefleyen bir firma olacağız.

Doğaya ve insanlığa saygılı;

Yaşadığımız doğanın bir parçası olduğumuzu asla unutmayıp, bizden sonra yaşayacaklar için doğayı her zaman sağlıklı ve temiz tutacağız.