Avimin Oral Çözelti

Bileşimi, Kullanım Amacı ve Şekli

Gebe ve laktasyondaki ineklerde, besi sığırlarında, koyun ve keçilerde, buzağılarda, gebe ve laktasyondaki koyun ve keçilerde, kuzular ve oğlaklarda, tavuk ve hindilerde, civciv ve piliçlerde kullanılır.

Ürün Güvenliği Bilgisi, Depolama Şartları

AVİMİN oral çözelti, beslenme yetersizliğinden, sindirim sistemindeki problemlerden kaynaklanan, içeriğindeki mineral ve aminoasit gerekliliğinde, hastalık ve strese durumlarında et, süt, yumurta gibi verimlerin arttığı durumlarda, artan mineral ihtiyacını gidermek amacıyla, tüy dökülmesinden sonra vücutta oluşan mineral kaybını düzenler. Hayvanların hastalıklara karşı dirençli olmasını temin eder. Fosfor eksikliğinden kaynaklanan pika hastalığından korur. İçeriğindeki mineral ve aminoasitlerin eksiklik ve yetersizliğinde tedavi ve koruyucu amaçla kullanılır. Bilinen hiç bir kontrendikasyonu yoktur.

Raf Ömrü

Avimin'in içeriğindeki maddelerin çoğu iyonik olarak aktif olduğundan diğer ilaçlarla birlikte aynı anlarda kullanılmamalıdır.

Ambalaj Şekilleri

AVİMİN Oral Çözelti, içme suyuna her gün taze olarak ilave edilirek oral yolla kullanılır. Veteriner Hekim tarafından başka türlü önerilmedikçe pozolojisi aşağıdaki gibidir.

Hedef türler Dozaj

Gebe ve laktasyondaki inekler 30 ml/100 kg canlı ağırlık

Besi sığırları 20 ml/100 kg canlı ağırlık

Koyun ve keçiler 10 ml

Buzağı, gebe ve laktasyondaki koyun ve keçiler 15 ml

Kuzu ve oğlaklar 5 ml

Tavuk ve hindiler 2,5-5 L/ton içme suyu (1000 tavuk için içme suyuna günde 0.5-1 L)

Civciv ve piliçler 1-2 L/ton içme suyu (1000 civciv/piliç için içme suyuna günde 200-400 ml)

* Tedaviye hekimin önerisi ve hayvanların genel durumuna göre 4-8 gün devam edilir.

* Uygulama her ay tekrarlanabilir.