Avimin BCK Oral Çöz. Tozu

Bileşimi, Kullanım Amacı ve Şekli

Kümes hayvanlarında, kuzu ve buzağılarda kullanılır.

Ürün Güvenliği Bilgisi, Depolama Şartları

AVİMİN-BCK kümes hayvanlarında aşağıdaki amaçlarla kullanılır;

Destekleyici ve verim artırıcı olarak; Yemdeki vitamin derişiminin düşük olması veya yem tüketiminin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan vitamin eksikliklerinin giderilmesinde, sağlıklı büyümenin devam ettirilmesi ve verim artışının güvenceye alınmasında, hızlı büyüme dönemlerinde, yumurta veriminin en yüksek olduğu dönemde kullanılır.

Koruyucu olarak; Beslenme yetersizlikleri, hastalıkların iyileşme dönemleri, aşılamalar, antibakteriyel ilaç uygulamaları, gaga kesimi, sıcaklık, iklim ve yem değişiklikleri gibi stres durumlarında ve hastalıkların önlenmesinde kullanılır.

Sağaltıcı olarak; Küflü, kalitesiz ve bozuk yem tüketimi, avitaminozis olguları, antibakteriyel ilaç kullanımından kaynaklanan sindirim sistemi florasının vitamin üretememesi, verim düşüklüğünde sağaltıcı amaçla kullanılır.

Diğer evcil hayvanlarda: Hızlı büyüme aşamasında gerekli vitamin eksikliklerinin karşılanmasında avitaminosis olgularında, iştahsızlık ve yetersiz beslenme durumlarında, yeni doğanlarda kolostrum ve sütle sağlanamayan vitaminlerin karşılanmasında, hastalıkların iyileşme dönemlerinde iyileşmeyi hızlandırmak ve metabolizmayı desteklemek amacıyla, genel düşkünlük hallerinde yaşamsal etkinliğin arttırılmasında kullanılır.

Raf Ömrü

Bozuk yoncada bulunan dikumarol gibi maddeler Vitamin K gereksinimi arttırırlar. Buna karşılık diğer ilaçlarla birlikte güvenle kullanılabilir.

Ambalaj Şekilleri

AVİMİN-BCK, kümes hayvanlarında günlük olarak tüketilen suyun 1:4'üne (dörtte birine) katılarak, kullanılma amacına göre her gün veya 3-4 gün arayla içirilir. Kuzu ve buzağılarda ise yeteri kadar suda çözündürülerek içirilir. Hayvan türüne ve yaş durumuna göre verilecek ilaç miktarı şu şekilde düzenlenir.

Kümes hayvanlarında :

0-4 haftalık 1 g/100 civciv
4-8 haftalık 2 g/100 civciv

8-12 haftalık 4 g/100 piliç
12-16 haftalık 6 g/100 piliç

16-20 haftalık 8 g/100 piliç

Yumurtacı damızlıklar 10 g/100 tavuk

Kuzu ve buzağılarda, hayvan başına 1 g AVİMİN - BCK kullanılır.

İlaçlı su 3-4 saatte tüketilmelidir.