Avimin ACK Oral Çöz. Tozu

Bileşimi, Kullanım Amacı ve Şekli

Kanatlılarda, buzağı, kuzu ve oğlaklarda, kedi ve köpeklerde kullanılır.

Ürün Güvenliği Bilgisi, Depolama Şartları

Sindirim sistemi, iç organlar ve kaslarda meydana gelen peteşiyal kanamalara yol açan hastalıklarda asıl tedavinin yanında destekleyici olarak, yer değiştirme, gaga kesimi ve mevsim değişiklikleri gibi stres koşullarında, oral antibiyotik tedavisinden sonra vitamin desteği olarak içeriğindeki vitaminlerin noksanlığında veya bu vitaminlere ihtiyacın arttığı durumlarda kullanılır.

Raf Ömrü

Bozuk yağ ile üretilen yemle beslenenlerde vitamin A emilimi azalır. Bozuk yoncada bulunan dikumarol gibi maddeler ve sülfonamid uygulaması Vitamin K gereksinimini artırırlar.

Ambalaj Şekilleri

Kanatlılarda koruyucu doz: Vitamin takviyesi olarak 400 L içme suyuna 100 g 2 - 3 gün süreyle

Kanatlılarda sağaltıcı doz: Enterik hastalıklarda 200 L içme suyuna 100 g 2 - 3 gün süreyle

Buzağı, kuzu ve oğlaklara 1 g/10 kg canlı ağırlığa içme suyu içinde 2 - 3 gün süreyle

Köpek ve kedilerde 1 g/10 kg canlı ağırlığa içme suyu içinde 2 - 3 gün süreyle verilir.

İlaçlı su 3 saatte tüketilmelidir.