A- Kanatlı Grubu Ürünleri
ANTİBAKTERİYELLER
Avichlor Oral Çöz. Tozu
Avidox 20 Oral Çözelti
Aviflor Oral Çözelti
Aviflox ve Aviflox 20 Oral Çözelti
Avilinc N Oral Çözelti
Avitaylo Oral Çözelti
Avitrimazin Oral Süspansiyon
Avilinc SPT Oral Çöz. Tozu
Poultrymox Oral Çöz. Tozu
Avitrimazol Oral Süspansiyon
Avicolimisin Oral Çöz. Tozu
Avidimetoksin Oral Çözelti
Avilinc Oral Çözelti Tozu
ANTİPARAZİTERLER
Aviprol K Oral Çözelti
Helmizol Oral Çöz. Tozu
Avizuril Oral Çözelti
VİTAMİN VE MİNERALLER
Avimin Oral Çözelti
Avimin ACK Oral Çöz. Tozu
Avimin BCK Oral Çöz. Tozu
Avimin Mix Oral Çöz. Tozu
İnselvit Oral Em.

B- Veteriner Klinik Ürünleri
ANTİBAKTERİYEL
Avitrim -NTS Oral Çöz. Tozu
Agroxin-LA Enj.
Agroflox Enj.
Agrolinc-SPT Enj.
Agrotaylo Enj.
ANTİPARAZİTERLER
Helmizol Oral Tab.
Agromizol Oral Tab.
Polimizol Oral Tab.
Helmizol Oral Çöz. Tozu
VİTAMİN VE MİNERALLER
İnselvit Enj.
Berox Enj.
Agromin AD3E Enj.
Avimin Oral Çözelti
Avimin ACK Oral Çöz. Tozu
Avimin BCK Oral Çöz. Tozu
Avimin Mix Oral Çöz. Tozu

C- BALIK GRUBU ÜRÜNLERİ
ANTİBAKTERİYELLER
Agroflor Aqua VİP/Or.Çöz.Tozu
Agrotrim-Aqua VİP/Or.Çöz.Tozu

 
Agrotaylo Enj.
Katalog indir   Ruhsat
 
Agrotaylo Enj. Etki Spektrumu

Tilosin, başlıca gram pozitif bakterilere etkinlik gösterir. Tilosine duyarlı bakteriler şunlardır; Staphylococcus sp., Pasteurella sp., Bordetella bronchiseptica, Chlamydia sp., Mycoplasma sp., Fusobacterium necrophorus, Mycobacterium sp., Leptospira sp. türleri başlıca duyarlı bakterilerdir. Nocardia sp, Pseudomonas sp, Chlamydia psittaci, Enterobacteriaccae, , B.Fragilis, E.coli, Klebsiella türleri dirençlidir. 
 
Agrotaylo Enj. Endikasyonları

 Sığırlarda Mycoplasma sp., Pasteurella sp., Actinomyces ve Fusobacterium kaynaklı enfeksiyonlarda, köpeklerde solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılır.
 
Agrotaylo Enj. İlaç Etkileşimleri

Fenikoller, linkozamidler ve diğer makrolid antibakteriyeller ile antagonistik etkileşim nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır. Fenobarbital ve karaciğer mikrozomal enzimleri tarafından metabolize edilen diğer ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.
 
Agrotaylo Enj. Kullanım Şekli ve Dozu

Tüm türlerde kas içi yolla uygulanır. Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmemişse;

Sığırlara 4-10 mg/kg/c.a./gün 
Köpeklere 2,2 - 4,4 mg/kg/c.a./gün dozunda uygulanır. 

Pratik doz:
Sığırlara: 1 - 2,5 ml/50 kg c.a./gün dozunda 
Köpeklere : 0.1 - 0.2 ml/10 kg/c.a./gün dozunda uygulanır. 

Tedavi süresi 3-5 gün olup, 5 günü aşmamalıdır.
   
   
Tüm Hakları Saklıdır. | Agrovet
Facebook Twitter